Kategorie

ZÁRUKA

Záruční podmínky:

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účely podnikání není stanovena obč. zák. a stanoví ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruka u všech výrobků zboží na těchto internetových stránkách je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Dopravu (přepravu) reklamovaného zboží si každá firma kupující na IČO hradí na vlastní náklady, nebo můžeme dopravu zprostředkovat.


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:

 

Na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (např. ojetá kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipulací, elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou), užíváním zboží v rozporu s obvyklým způsobem užívání (např. používání zboží v mokrém, chemickém prostředí) a porušením pravidel užívání a obsluhy uvedených v manuálu.


Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno.

Adresa pro doručování a vyzvedávání reklamací: Gekkon international s.r.o., centrální sklad- EULIFT, Hlaváčova 2820, 530 02 Pardubice.PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA VYBRANÉ PRODUKTY


čelní motorové vozíky HELI: 48 měsíců (4 roky) nebo 4000MhA přece se točí

Košík  

Žádné produkty

Dopravné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Objednávka po telefonu


Objednávka po telefonu Nechcete se zdržovat s vyplňováním objednávky ? Objednejte po telefonu.
+420 606 600 011
Rychlá poptávka