Kategorie

EULift platby

ZÁRUKA

Záruční podmínky:

 
Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účely podnikání není stanovena obč. zák. a stanoví ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruka u všech výrobků zboží na těchto internetových stránkách je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Dopravu (přepravu) reklamovaného zboží si každá firma kupující na IČO hradí na vlastní náklady, nebo můžeme dopravu zprostředkovat.


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJEna závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (např. ojetá kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipulací, elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou), užíváním zboží v rozporu s obvyklým způsobem užívání (např. používání zboží v mokrém, chemickém prostředí) a porušením pravidel užívání a obsluhy uvedených v manuálu.


Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno.

Adresa pro doručování a vyzvedávání reklamací: Gekkon international s.r.o., centrální sklad- EULIFT, Hlaváčova 2820, 530 02 Pardubice.PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA VYBRANÉ PRODUKTY


čelní motorové vozíky HELI: 48 měsíců (4 roky) nebo 4000MhA přece se točí

Košík  

Žádné produkty

Dopravné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Objednávka po telefonu


Objednávka po telefonu Nechcete se zdržovat s vyplňováním objednávky ? Objednejte po telefonu.
+420 606 600 011
Rychlá poptávka